БЕЛОН КАРДАРДЫ ДОЛБООГОН, КУРУУДАН ПРОТОЙПКА, ӨНДҮРҮҮГӨ чейин КОЛДОЙТ

КОНУКТУУ ТЕНДЕР

ЦИЛИНДРИК ТИШТЕЛЕР

ЧЕРВИЧТҮҮЛӨР

ӨНДҮРҮҮ МЕНЕН

БИЗДИН МАКСАТ

Инновация

Gearing технологиясынын келечегин баштоо

Экспертиза

Так тиштүү механизмдерди өздөштүрүү

Excellence

Gearing Solutions стандартын орнотуу